Bilimsel Program / Scientific Program

 • » 13 Ocak 2023 Cuma / January 13, 2023 Friday Detaylar İçin Tıklayınız... / Click For Details ...

  08:30 - 10.00 Kayıt - Çay Kahve / Registration & Coffee Break
  10.00 - 10:30 Açılış Töreni  / Opening Ceremony
  Oturum Başkanları / Moderators: Özen Doğan Onur, Volkan Arısan
  10:30 - 11:15 Eitan Mijiritsky
  Tam-çene implant restorasyonlarında yeni protetik dijital iş-akışı: Sınırlamalara yeni çözümler
  Novel prosthetic digital workflow at the service of full-arch implant restorations: New solutions to overcome the limitations
  11.15 - 11.45
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  11:45 - 12:30
  Vygandas Rutkūnas

  Dijital iş-akışı ve yeni tasarımlı implantlar ile tam-çene rehabilitasyon
  Digital workflow for full-arch implant rehabilitation utilizing innovative implant design
  12:30 - 14:00
  Öğle yemeği / Lunch
  14:00 - 14:45 Oturum Başkanları / Moderators: Hakan Özyuvacı, Selim Ersanlı
  Tiziano Testori

  Etkin çağdaş tedavi planları: 5.0 immediyat yükleme
  Efficient modern treatment plans: 5.0 immediate loading
  14.45 - 15.30 Ziv Mazor
  Çene rekonstrüksiyonlarında “kalıpların-dışında” yaklaşımlar
  Jaw reconstruction using “outside the box” approaches
  15.30 - 16.00
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  16:00 - 16.45 Arantza Rodriguez
  Biyomimetik ve biyomekanik implant restorasyonları
  Biomimetic and biomechanical implant restoration concept
 • » 14 Ocak 2023 Cumartesi / January 14, 2023 Saturday Detaylar İçin Tıklayınız... / Click For Details ...

  09.30 - 09.45 Serbest Sunumlar / Oral Presentations
  Bilimsel Program / Scientific Program
  Oturum Başkanları Moderators: Nilüfer Balcıoğlu, Alper Sağlanmak
  09.45 - 10.30 Yong-Jin Kim
  Dijital rehberli cerrahi sistemleriyle tam-çene implant rehabilitasyonları
  Full-mouth implant rehabilitation with digital guided implant surgery system
  10.30 - 11.15
  Diego Lops
  İmplantlarda estetik: Kural ve kaideler
  Implants and esthetics: Rules and tools
  11.15 - 11.45
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  11:45 - 12.30 Johan Caspar Wohlfahrt
  Peri-implantitis ve periodontitis: Tedavi stratejileri ve uzun-dönem sonuçlar
  Peri-implantitis and periodontitis: Treatment strategies and long-term results
  12:30 - 14:00
  Öğle yemeği / Lunch
  14:00 - 14:45
  Ariel Raigrodski
  İmplant-destekli restorasyonlarda yumuşak doku yönetimi
  Restorative soft tissue management for implant-supported restorations
  14.45 - 15.30 Pietro Felice
  Kemik rekonstrüksiyon cerrahisine alternatif süper-kısa implantlar
  Super-short implants as an alternative to bone reconstructive surgeries
  15.30 - 16.00
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  16:00 - 16.45 Oturum Başkanları Moderators: Cüneyt Karabuda, İhsan Çağlar Çınar
  Uli Hauschild
  Sanal ve gerçek ortam geçişleriyle rehberli estetik
  Guided esthetics, switching between virtuality and reality
  17:00 - 17:30 Özet Panel, Kapanış Töreni (Çekiliş ve Dilekler) / Brief Panel, Closing Ceremony (Lottery & Wishes)