XXXIII. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ | 12 - 13 Ocak 2024

Kayıt

KAYIT ÜCRETLERİ
  01.01. 2024'den önce 01.01.2024 / 11.01.2024 arası 11.01.2024'den sonra
Serbest Diş Hekimi 325.-Euro 350.-Euro 375.-Euro
TOID & ICOI Üyesi 310.-Euro 335.-Euro 360.-Euro
Öğrenci, Doktora Öğrencisi* 300.-Euro 300.-Euro 300.-Euro
Günlük Katılım 225.-Euro 225.-Euro 225.-Euro


Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler :
  • Tüm kongre oturumlarına, poster sunumu ve sergi alanlarına giriş, öğle yemekleri ve kahve molaları dahildir.
  • Kayıt sırasında öğrenci belgesinin ibrazı gerekmektedir.

Önemli Not: Belirtilen kayıt ücretlerine %20 KDV ilave edilecektir. Yapılan kayıt ödemeleri karşılığında organizasyon sonrası Türk Oral İmplantoloji Derneği İktisadi İşletmesi tarafından fatura düzenlenecektir. Hesap detayı aşağıda yer almaktadır.

İndirimli kayıt ücretinden faydalanabilmek için, 01 Ocak 2024 tarihinden önce kayıt ücretlerinin banka hesabına yatırılması, kayıt formu ve ödemeye dair belgenin Kongre Organizasyon Sekretaryası'na faks ya da posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

* Kayıt rezervasyon iptalleri için Prime Kongre Yönetimi ve Turizm'e yazılı olarak başvurulmalıdır.

İptal Şartları:

* 1 Aralık 2023 ve öncesinde yapılan iptallerde, banka havale masrafları hariç yatırılan ücretin %50'si geri ödenecektir. 

* 1 Aralık 2023 tarihinden sonra yapılan iptallerde, geri ödeme yapılamayacaktır ancak isim değişikliğine izin verilecektir. 

* Tüm geri ödemeler, toplantı sonrasında yapılacaktır.

* Kayıt formunu eksiksiz doldurup PRIME Kongre'ye fakslamanız veya posta kanalı ile göndermeniz rica olunur.

Ödemeler kredi kartı ile yapılacağı takdirde;16 haneli kredi kartı numarası, 3 haneli güvenlik numarası, son kullanma tarihi, kart sabinin ad - soyadı ve imza bölümünün doldurulması gerekmektedir. Kayıt formunu www.toid.org.tr  adresinden temin etmeniz mümkün olacaktır.

BANKA HESAP ADI Türkiye Oral İmplantoloji Derneği İktisadi İşletmesi
BANKA ADI T. İş Bankası
ŞUBE ADI Şehremini
EURO HESABI 1049 - 925 303
SWIFT KODU ISBKTRSIS
IBAN TR94 0006 4000 0021 0490 9253 03

İletişim
PRIME Kongre Yönetimi ve Turizm
Op. Cemil Topuzlu Cad. TİBAŞ Dalyan Konutları  F Blok K.4 D.8
Fenerbahçe / Kadıköy 34726 İstanbul
Tel : 0 216 357 23 23
Faks : 0 216 357 23 33
E-Posta : [email protected]


Registration

REGISTRATION FEES
  Before 01.01.2024 Between 01.01.2024/11.01.2024 After 11.01.2024
Dentist Non-Member 325.-Euro 350.-Euro 375.-Euro
TOID & ICOI Member 310.-Euro 335.-Euro 360.-Euro
Student, PhD Student* 300.-Euro 300.-Euro 300.-Euro
Daily Participation 225.-Euro 225.-Euro 225.-Euro


Services Included in the Registration Fee:
  • Access to scientific sessions, poster presentations, exhibition area, lunches and coffee breaks are included. Gala dinner fee is also included to the registration fees excluding student and daily registration.
  • Student ID must be presented during registration.

Important Note:  20% VAT will be added to the stated registration fees. An invoice will be issued by the Turkish Oral Implantology Association Economic Enterprise after the organization in return for the registration payments made. Account details are given below.

In order to benefit from the discounted registration fee, registration fees must be deposited into the bank account before 31 DECEMBER 2023, and the registration form and payment document must be sent to the Congress Organization Secretariat by fax or e-mail. 

* For registration and reservation cancellations, a written application must be made to Prime Congress Management and Tourism

Cancellation Policy:

* For cancellations made before December 1, 2023, 50% of the deposited fee will be refunded, excluding bank transfer costs. 

* For cancellations made after December 1, 2023, no refund will be given, but name changes will be allowed. 

* All refunds will be made after the meeting. Bank deductions will be deducted from the refunded amount.

* ou are kindly requested to fill out the registration form completely and send it to PRIME Congress by fax or mail.

If payments are made by credit card; The 16-digit credit card number, 3-digit security number, expiration date, card holder's name and surname and signature section must be filled in. You can obtain the registration form www.toid.org.tr.

Account Türkiye Oral İmplantoloji Derneği İktisadi İşletmesi
Bank T. İş Bankası
Branch Şehremini
Branch No 1049
EURO Account No 925303
Swift Code ISBKTRSIS
EURO IBAN No TR94 0006 4000 0021 0490 9253 03

Contact
PRIME Congress Management and Tourism
Op. Cemil Topuzlu Cad. TİBAŞ Dalyan Konutları F Blok K.4 D.8
Fenerbahçe 34726 İstanbul – Turkey
Tel : 0 216 357 23 23
Faks : 0 216 357 23 33
E-Posta : [email protected]