Bilimsel Program / Scientific Program

 • » 11 Ocak 2019 Cuma / January 11, 2019 Friday Detaylar İçin Tıklayınız... / Click For Details ...

  08:00 - 09:45 Kayıt - Çay Kahve / Registration & Coffee Break
  09:45 - 10:15 Açılış Töreni  / Opening Ceremony
  10:15 - 11:00 Nitzan Bichacho
  Ön Bölgede Biyolojik Olarak Oluşturulan İmplant Üstü Estetik Restorasyonlar, Şu An Neredeyiz?
  Towards a Biologically-Oriented Aesthetic Implant Restoration at the Smile Zone. Where Do We Stand?
  11:00 - 11:45
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  11:45 - 12:30 Marco Degidi
  İmplant Üstü Protezlerde Konometrik Konsept: Sabit Restorasyonlar Yapmak İçin Yeni Bir Yöntem
  The Conometric Concept in Implant Prosthetic: A New Way to Make Fixed Restorations
  12:30 - 14:00
  Öğle yemeği / Lunch
  14:00 - 14:45 Mauro Merli
  Sert Doku Rekonstruksiyonu ve Yumuşak Doku Yönetiminde Yeni Trendler
  New Trends in Bone Reconstruction and Soft Tissue Management
  14:45 - 15:30 Ziv Mazor
  Kret Atrofisinin Tedavi Yöntemlerinde Geçmiş, Günümüz ve Gelecek
  Past,Present and Future in Ridge Atrophy Treatment Concepts
  15:30 - 16:15
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  16:15 - 17:00 Mitsias Miltiadis
  Farklı Bir Düşünce: Kök Membran Konsepti
  Thinking Out of the Box: The Root Membrane Concept
  17:00 - 17:45 Eitan Mijiritsky
  Dijital Diş Hekimliğine Neden Yatırım Yapmalıyız? Faydalar ve Sınırları
  Why Invest in Digital Dentistry? Benefits and Limitations
  19:30 - 24:00 Gala Gecesi / Gala Night
 • » 12 Ocak 2019 Cumartesi / January 12, 2019 Saturday Detaylar İçin Tıklayınız... / Click For Details ...

  08:00 - 09:00 Kayıt - Çay Kahve / Registration & Coffee Break
  08:30-09:45 Serbest Sunumlar / Oral Presentation
  09:45-10:30 Marcus Abboud
  Modern Implantoloji: 50 Yıllık Serüven, Güncel Trendler ve Faydalı Klinik Çözümler
  Modern Implant Dentistry: 50 Years of Progress, Current Trends and Efficient Clinical Solutions
  10:30-11:15
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  11:15 - 12:00 Carlo Maiorana
  Yivli Kök-Form İmplantlar ile İleri Cerrahi
  Extensive Surgery with Root-Form Screw Implants
  12:00 - 14:00
  Öğle yemeği / Lunch
  14:00 - 14:45 Rodrigo Neiva
  İnce Kretlerde Yaklaşım: Greftli ve Greftsiz Çözümler
  Management of Sloped Alveolar Ridges: Graft and Graftless Options Description
  14:45 - 15:30 Yong Jin Kim
  Krestal Sinüs Liftingde Kolay ve Güvenilir Bir Yaklaşım
  Easy and Safe Crestal Approach Sinus Lifting
  15:30 - 16:15
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  16:15 - 17:00 Jurac Brozovic
  Yumuşak ve Sert Doku Greftleme: Zor Olgulara Başlamak
  Soft and Hard Tissue Grafting: Stepping Out of the Comfort Zone
  17:00 - 17:30 Kapanış Töreni ( Çekiliş ve Dilekler) / Closing Ceremony ( Lottery & Wishes )