Bilimsel Program / Scientific Program

 • » 12 Ocak 2018, Cuma / January 12, 2018 Friday Detaylar İçin Tıklayınız... / Click For Details ...

  08:00 - 09:45 Kayıt - Çay Kahve / Registration & Coffee Break
  09:45 - 10:15 Açılış Töreni  / Opening Ceremony
    Oturum Başkanları / Moderators Tayfun Özdemir,
  Nilüfer Balcıoğlu
  10:15 - 11:00 Rehberli Cerrahi ve Geleceği

  Guided Surgery,Is It to Stay ?
  Ali Tahmaseb
  11:00 - 11:45
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  11:45 - 12:30 İmplant Çevresi Marjinal Kemik Rezorpsiyonunu Etkileyen Biyolojik Faktörler

  Biological Factors Affecting Progressive Marginal Bone Loss Around Implants
  Pablo Galindo Moreno
  12:30 - 14:00
  Öğle yemeği / Lunch
    Oturum Başkanları / Moderators Özen Doğan Onur, Volkan Arısan
  14:00 - 14:45 Rezorbe Kretlerde Osseodensifikasyon ve Büyüme Faktörlerinden oluşan Tedavi Konsepti

  Ridge Atrophy Treatment Concepts Utilizing Osseodensification and  Blood Derived  Growth Factors
  Ziv Mazor
  14:45 - 15:30 Rekonstrüktif Bakış Açısından İmplantoloji

  Implantology from a Reconstructive Point of View
  Sjoerd Smeekens
  15:30 - 16:15
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  16:15 - 17:00 İmplantolojide Başarı: Sert ve Yumuşak Dokuların Korunması. Uzun Dönemli İmplant Başarısı için Periodontal Bilgiyi Kullanmak.

  Success in Implantology: Preservation of Hard and  Soft Tissues. How to Match Periodontal Knowledge for a Long Outstanding Implant Performance?

  Nicola de Angelis
  17:00 - 17:45 Dental İmplant Cerrahisinde Bakteri, İnfeksiyon ve Komplikasyonlar ile Başetmek

  Challenge Bacteria, Infections and Complications in Dental Implant Surgery
  Christof Pertl
  19:30 - 24:00 Gala Gecesi / Gala Night - Zorlu Performans Sanatları Merkezi Studio
 • » 13 Ocak 2018, Cumartesi / January 13, 2018 Saturday Detaylar İçin Tıklayınız... / Click For Details ...

  08:00 - 09:00 Kayıt - Çay Kahve / Registration & Coffee Break
    Oturum Başkanları / Moderators Selim Ersanlı,
  Cansu Başeğmez
  08:00 - 09:00 Serbest Sunumlar / Oral Presentation
  09:00 - 09:45 Aşırı Rezorbe Maksillada İmmediyat Yükleme: “Zigomatik Konsept”

  Immediate Function in Severely Atrophic Maxilla: “Zygomatic Concept”

  Ruben Davo
  09:45 - 10:30 Estetik Bölge: Yumuşak ve Sert Dokuların Harmoni içinde Yönetimi

  Esthetic Zone: The Harmony in the Management of Soft and Hard Tissues

  Micheal Stimmelmayr
  10:30 - 11:15
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  11:15 - 12:00 İmplantolojide Full Dijital Planlama ve Restorasyon Konsepti-Henüz Bu Noktaya Ulaştık mı?

  The Total Digital Implant Planning and Restoration Concept –Are we there yet?
  Eitan Mijiritsky
  12:00 - 14:00
  Öğle yemeği / Lunch
    Oturum Başkanları / Moderators Z. Cüneyt Karabuda,
  B. Alper Gültekin
  14:00 - 14:45 Çekim Soketlerine İmplant Yerleşiminde Estetik Sonuçlar için İpuçları

  Esthetic Guidelines for Implant Placement into Extraction Sockets

  Christian Makary
  14:45 - 15:30 İmplantolojide Yumuşak Doku Yönetimi

  Soft Tissue Management and Implantology
  Alex Steeve Dagba
  15:30 - 16:15
  Çay Kahve Arası / Tea & Coffe Break
  16:15 - 17:00 Tek Dişten Full Ağıza: Atrofik Alveol Kretlerinin Rejenerasyon Prensipleri

  Principals for Regenerating the Atrophic Alveolar Ridge: From Single Tooth to Full Arch

  Leonidas Batas
  17:00 - 17:30 Kapanış Töreni ( Çekiliş ve Dilekler)

  Closing Ceremony ( Lottery & Wishes )