XXV. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ | 17 - 18 Ocak 2014 | Four Seasons Bosphorus Hotel

Kurslar


  • Kongre öncesi kurslar ücretlidir.
  • Kurs kontenjanları sınırlıdır ve kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.
  • Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.
  • Kurs arasında 1 adet zengin çay – kahve molası verilecektir.
  • Öğle yemeği mevcut değildir.
11 Ocak 2018 Perşembe
 
14:00 - 18:00 / Şimal C Salonu
 
Prof. Dr. Ziv Mazor
 
OSSEODENSİFİKASYON HANDS-ON PRATİK EĞİTİMİ
 
Bu kursta, Densah® frez teknolojisi kullanılarak uygulanan çok yönlü klinik osseodensifikasyon tekniği öğretilecektir. Kurs kapsamında; otogreft sıkıştırma tekniği, her implant sistemi için densifikasyon rehberi, Densah® frez kullanılarak implant bölgesinin optimize edilerek implant stabilitesinin arttırılması, sub-krestal sinüs otogreftleme işlemi, kret genişletilmesi ve Plus1® Protokolü’nden bahsedilecektir.
Katılımcılar kurs sonunda; osseodensifikasyonun bilimsel prensiplerini anlayabilecek, implant stabilitesi üzerindeki biyolojik ve histolojik etkilerini tartışabilecek, implant mikro-hareketinin klinik önemini tanımlayabilecek, kemiğin yeterli alet kullanımı ile nasıl optimize edilebileceğini öğrenebilecek, osseodensifikasyonun biyomekanik açıdan doğruluğunu tartışabilecek ve osseodensifikasyonu klinik ve histolojik açıdan kanıta dayalı bir şekilde değerlendirebilecek duruma geleceklerdir.
* Sunumlara, osseodensifikasyon kavramının klinik kullanımını gösteren videolar eşlik edecektir.
* Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır
* Katılım ücreti 200 Euro’dur.
10:00 - 13:00 / Şimal B Salonu
 
Prof. Dr. Selim Ersanlı
Doç. Dr. Nilüfer Balcıoğlu

Dt. Nazlı Bayraktar
 
SİNÜS LİFTİNG UYGULAMALARI
 
Sinüs lift işlemi günümüzde sıklıkla kullanılan ve çok yönlü bir tekniktir. Günümüzde farklı implantasyon koşullarında implantları posterior maksilla bölgesine yerleştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Maksiller sinüs alanına implant yerleştirilmesi için farklı materyaller ve teknikler kullanılmış ve sinüs lifting işleminin başarısı kanıtlanmıştır. Bu uygulamalı kursta sinüs lifting prosedürlerinden, yeni teknikler ve greft materyallerinden ve alternatif tedavi seçeneklerinden bahsedilecektir. Aynı zamanda, kemik kaybı etiyolojisinden, maksiller sinüsün anatomik yapısından, açık ve kapalı sinüs lifting prosedürlerinden, rejeneratif malzemelerden, otojen kemik uygulamalarından, komplikasyonların önlenmesi ve komplikasyonlar ile başa çıkma tekniklerinden bahsedilecektir.
* Bu kurs teorik ve pratik (koyun kafasında hands-on) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
* Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlandırılmıştır
* Katılım ücreti 50 Euro’dur.
 
14:00 - 17:00 / Şimal B Salonu
 
Prof. Dr.Z.Cüneyt Karabuda
Doç. Dr. Cansu Başeğmez
Dr. Alper Sağlanmak

 
İMPLANT ÇEVRESİ YUMUŞAK DOKU YÖNETİMİ
 
Günümüzde giderek artan sayıda çalışma, yeterli bir implant çevresi yumuşak doku alanının, başarılı bir tedavi için anahtar faktör olduğunu ortaya koymaktadır. İmplant çevresi yumuşak doku yetersiz ya da kalitesiz olduğunda, plak birikimi, kanama, mukozal enflamasyon, kemik kaybı ve mukozal çekilmeye maruz kalınabileceği literatürde açıkça belirtilmektedir. İmplant çevresi keratinize mukoza boyutlarının arttırılması ile yumuşak doku sağlığında düzelme ve hatta marginal kemik kaybının önlenmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda, mukoza kalınlığının da implant sağlığının korunmasında önemli bir faktör olduğu düşünülmektedir. İmplant çevresi hacimsel yumuşak doku defektlerinin, özellikle ön bölgede, estetik başarıyı olumsuz etkilediği de bilinmektedir. Periodontal plastik cerrahi teknikleri implant çevresi yumuşak doku ogmentasyonunda bizlere yardımcı olmaktadır. Bu kursta, bu teknikler ayrıntılı olarak incelenecek ve sınırları tartışılacaktır.
* Bu kurs teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
* Katılımcı sayısı 16 kişi ile sınırlandırılmıştır
* Katılım ücreti 50 Euro’dur.