Untitled Document

Bilimsel Program / Scientific Programme

15 Ocak 2016 Cuma / January 15, 2016 Friday
08:00 - 09:30   Kayıt & Çay - Kahve / Registration & Coffee Break
09:30 - 09:45 Açılış Töreni / Opening Ceremony
  1.Oturum Başkanları / Moderators
Prof. Dr. Tayfun Özdemir, Prof. Dr. Özen Doğan

09:45 - 11:15 Eric Van Dooren
Diş Eksikliği Olan Hastalarda Fonksiyonel ve Estetik Çözümler

Functional & Esthetic Solutions for Patients with Missing Teeth, Utilizing a Novel Implant System Design
11:15 - 11:45 Çay Kahve Arası / Tea & Coffee Break
11:45 - 12:30 Diego Capri
Kompleks Olgularda İmplant Tedavi Planlaması

Treatment Planning of Complex Implant Cases
12:30 - 14:30 Lunch with Experts - Öğle Yemeği / Lunch
  2.Oturum Başkanları / Moderators
Doç. Dr. Volkan Arısan , Doç. Dr. Cansu Başeğmez

14:30 - 15:15 Robert J. Miller
Diş Çekimi ve İmmediyat İmplant Uygulaması:

Klinik Sonuçları Etkileyen Biyolojik Stratejiler
Extraction and Immediate Implant Placement:
Biologic Strategies to Enhance Clinical Outcomes
15:15 - 16:00    Ziv  Mazor
Dar Kret İkilemi: Dar Çaplı İmplant ya da Ogmentasyon
The Narrow Ridge Dilemma- Augmentation Versus Narrow Diameter Implants
16:00 - 16:45  Çay - Kahve Arası / Tea & Coffee Break
16:45 - 17:30

George Hage
İmmediyat İmplantasyonda Kemik ve Yumuşak Dokuların Değerlendirilmesi
Bone and Soft Tissue Considerations in Immediate Implantation

19:30 - 23:30 
Gala Gecesi / Gala Night
Cahide Airlines
16 Ocak 2016 Cumartesi / January 16, 2016 Saturday
08:30 - 09:30 Kayıt & Çay Kahve /Registration & Coffee Break
09:30 - 09:45 Açılış
  3. Oturum Başkanları / Moderators
Prof.Dr. Z. Cüneyt Karabuda, Doç.Dr. Nilüfer Balcıoğlu
09:45 - 10:45 Ramon Gomez Meda
Yüksek Gülüş Hatlı (Gummy Smile) Hastalarda Papil Rejenerasyonu
Papilla Regeneration in Patients with Gummy Smile
10:45 - 11:30  Çay Kahve Arası / Tea & Coffee Break
11:30 - 12:15   Eitan Mijiritsky
Rehberi İmplant Cerrahisi - Cerrahi ve Protetik İşlemlerde Yeni Bir Boyut
Guided Implant Surgery - A New Dimension in Surgical and Prosthetic Precision
12:15 - 14:00 Lunch with Experts - Öğle Yemeği / Lunch
  4. Oturum Başkanları / Moderators
Doç. Dr. Selim Ersanlı, Dr. Alper Gültekin
14:00 - 14:45  Werner Zechner
3D Planlama ve Şablon Yönlendirmeli İmplant Yerleşimi ile İlgili Güncel Bilgiler:
İş Akışı, Endikasyon ve Uzun Dönem Sonuçlar
Update in 3D - Planned and 3D - Template - Guided Implant Insertion Protocols:
Workflow, Indications & Long - Time Results
14:45 - 15:30  Jaafar Mouhyi
3D Planlama ve Rehberli İmplant Cerrahisi : İkiz Rehber Sistemi

3D Planification & Guided Implant Surgery : The Twin - Guide System
15:30 - 16:15   Çay Kahve Arası / Tea & Coffee Break
16: 15 - 17:30 Panel  Moderatör:
Cüneyt Karabuda

Martin Lorenzoni
Eitan Mijiritsky
  Oral İmplantolojide Ufukta Neler Var ?
What’s New on the Horizon of Oral Implantology ?
17:30 - 18:00  Kapanış Töreni (Çekiliş ve Dilekler)
Closing Ceronomy (Lottery and Wishes)