Untitled Document

Kongre Öncesi Kurslar / Pre - Congress Courses

Kongre Öncesi Kurslar

  • Kongre katılımcılarına kurslar ücretsizdir.
  • Kurs kontejyanları 16 kişiyle sınırlıdır ve kayıtlar başvuru sırasına göre Türk Oral İmplantoloji Derneği tarafından yapılacaktır.
  • Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.
  • Kurs arasında 1 adet zengin çay – kahve molası verilecektir.
  • Öğle yemeği mevcut değildir.

Pre - Congress Courses

  • The courses are free for the registered participants.
  • Course attendees are limited to 16 people and the registrations will be enrolled by TSIO in order of application.
  • Certificates will be consigned to participants at the end of the courses.
  • One complimentary coffee break will be served.
  • No lunch will be served.
14 Ocak 2016 Perşembe / January 14, 2016 Thursday
Şimal A Salonu
13:00 - 16:00

Doç. Dr. Volkan Arısan

Şablon Gerektirmeyen Dinamik Navigasyon Sistemlerinde İmplant Planlaması ve Cerrahisi
Planning and Placement of Implants Via Dynamic Navigation System Without the Need of a Guide

Bu sunumda, seminer sonrası katılımcılar modeller üzerinde pratik eğitimde alacaklardır.
In addition to lecture, participants will be provided hands-on opportunities.

Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin sponsorluğunda
Sponsored by Turkish Society of Oral Implantology

14 Ocak 2016 Perşembe / January 14, 2016 Thursday
Şimal A Salonu
16:00 - 19:00

Dr. B. Alper Gültekin, Prof. Dr. Serdar Yalçın

Kemik Defektlerinin Rejenerasyonunda Biyomateryallerin Kullanımı: Başarı ve Komplikasyonlar
Regeneration of Osseous Defects Using Biomaterials: Success and Complications

Bu sunumda, seminer sonrası katılımcılar modeller üzerinde pratik eğitimde alacaklardır.
In addition to lecture, participants will be provided hands-on opportunities.

Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin sponsorluğunda
Sponsored by Turkish Society of Oral Implantology

14 Ocak 2016 Perşembe / January 14, 2016 Thursday
Şimal C Salonu
13:00 - 16:00

Prof. Dr. Z.Cüneyt Karabuda

Sinüs Lifting
Sinus Lifting

Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin sponsorluğunda
Sponsored by Turkish Society of Oral Implantology

14 Ocak 2016 Perşembe / January 14, 2016 Thursday
Şimal C Salonu
16:00 - 19:00

Doç. Dr. Selim Ersanlı

Rezorbe Alveolar Kemik Defektlerinde Otojen Blok Kemik Greftleri Kullanımı
Application of Autogenous Bone Block Graft in Deficient Alveolar Ridge

Bu sunumda, seminer sonrası katılımcılar modeller üzerinde pratik eğitimde alacaklardır.
In addition to lecture, participants will be provided hands-on opportunities.

Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin sponsorluğunda
Sponsored by Turkish Society of Oral Implantology